به وب سایت سازمان همیاری شهرداری های استان کرمان خوش آمدید

 

سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمان :

 

سازمان همیاری شهرداریها با هدف تامین نیازمندیهای شهرداریها و خودکفایی آنها از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک و پراکنده و اهتمام در کاهش اتکاء اعضا به عوارض جهت اداره امور شهر و شهردای و افزایش توان مالی شهرداریهای عضو از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از تولید، فعالیت های اقتصادی و خدماتی می باشد. بر این اساس سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمان در سال 71 با هدف تحقق موضوعات فوق با عضویت 22 شهرداری تاسیس شد .

 

ارکان سازمان، طبق ماده 6 اساسنامه متشکل است از:

 

الف ) شورای سازمان شامل : (استاندار محترم به عنوان ریاست شورا، معاونت هماهنگی امور عمرانی نایب رئیس و دبیر شورا، مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل دفتر امور شهری،مدیرکل دفتر روستایی،مدیرعامل سازمان و شهرداران سهامدار سازمان، عضو شورا)

 

د- حسابرس ( بازرس ) با عنایت به بند 9 ماده 78 مکرر 1 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی ، انتخاب حسابرس جهت نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان بر عهده شورای اسلامی استان می باشد که در سنوات گذشته این امر توسط شورای اسلامی آن مرجع صورت گرفته است.

 

 

 

موضوع فعالیت های سازمان:

اهم فعالیتهای سازمان طبق ماده 4 اساسنامه عبارتند از :

الف ) پشتیبانی شهرداریهای عضو از طرق مختلف ( مانند آموزش کارکنان ، خدمات مشاوره ای ، خدمات طراحی و مشاوره فنی  ، خدمات حسابرسی و خدمات رایانه ای )

ب ) اقدامات عمرانی ( مانند عملیات پیمانکاری در زمینه های ابنیه  ، تأسیسات ، راه سازی ، سدسازی و ... )

ج ) اقدامات تولیدی ( مانند احداث کارگاهها ، کارخانجات تولیدی ، صنعتی و معدنی )

د ) فعالیت در امور ماشین آلات و وسائط حمل و نقل ( مانند تأمین ماشین آلات سبک و سنگین ، خدمات تعمیرگاهی و ... )

هـ ) فعالیت در امور حمل و نقل مسافر و سایر و خدمات ایرانگردی و جهانگردی ( مانند تأسیس دفتر و اقامتگاه ، موسسه حمل و نقل و ... )

و ) فعالیت در امور بازرگانی ( مانند خرید و فروش ، واردات و صادرات ، قبول نمایندگی ، راه اندازی نمایشگاه ، راه اندازی مناطق آزاد  ، ویژه تجاری و اقتصادی ، اعطاء وام به شهرداریهای عضو )